Auteur:

Gepubliceerd op: 24-06-2020

De aanpak van racisme en discriminatie staat ook lokaal volop in de belangstelling. Veel Vlaamse gemeenten willen aan de slag met dit thema, maar zoeken soms nog naar de manier waarop. De Vlaamse overheid beloofde alvast lokale besturen te ondersteunen. De VVSG keek eens over het muurtje: de Nederlandse overheid ondersteunt gemeenten al jaren. Uiteraard zijn er ook in Vlaanderen steden die hierrond een beleid ontwikkelen.

Hoe maak ik als gemeente lokaal beleid? Inspiratie uit Nederland

De Nederlandse overheid ondersteunt al enkele jaren de Nederlands gemeenten bij een aanpak van een loklaal antidiscriminatiebeleid. Door de recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten wees het Kennisplatform Integratie & Samenleving op de mogelijke aanpak voor steden en gemeenten. We vatten alvast hun aanpak even samen. Idealiter bestaat een lokaal antidiscriminatiebeleid (ofwel beleid om racisme en discriminatie tegen te gaan) uit twee sporen: enerzijds discriminatie zelf aanpakken en anderzijds de gevolgen van discriminatie voor de slachtoffers verminderen. Dat laatste mag niet vergeten worden, omdat discriminatie de gezondheid van mensen ernstig kan aantasten.

Spoor 1: de doelgroep bestaat uit mensen bij wie je wil voorkomen dat ze gaan discrimineren of uit mensen die discrimineren of dat hebben gedaan. Je kan dit indelen in:

  1. beleid dat is gericht op preventie, waarbij je wil voorkomen dat mensen (nog meer) gaan discrimineren.
  2. beleid dat is gericht op de strafrechtelijke aanpak ofwel het bestrijden van discriminatie.

Spoor 2: gevolgen van discriminatie aanpakken kan je clusteren in:

  1. ondersteuning van slachtoffers bij ervaringen met discriminatie.
  2. het verbeteren van de positie van groepen die kwetsbaar zijn voor discriminatie.

In de ontwikkeling van een lokaal discriminatiebeleid is het raadzaam om samen te werken aan deze twee sporen met de lokale meldpunten van Unia, maar ook met burgers die discriminatie zelf ervaren; zij zijn immers de ervaringsdeskundigen.

Ook is het belangrijk om een duidelijke visie te formuleren en waar mogelijk een samenhangend beleid te formuleren met aparte aandacht voor specifieke vormen van discriminatie. Speciaal voor de gemeenten stelde de Nederlandse overheid een Handreiking lokaal antidiscriminatiebeleid op. Deze handreiking bevat heel wat tips, ook voor startende gemeenten.

Nog meer inspiratie en tips uit Nederland voor gemeenten:

Ook Vlaamse steden inspireren 

Meer en meer Vlaamse gemeenten maken werk van een gelijke kansen en/of inclusiefbeleid met aandacht voor de aanpak van discriminiatie en racisme.

Sabine Van Cauwenberge