Auteur:

Gepubliceerd op: 21-04-2020

Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) heeft een raamcontract afgesloten voor het opmaken van verkeerskundige analyses, microsimulaties en V-plannen. Ter ondersteuning van o.a  steden en gemeenten is dit opgevat als een opdrachtencentrale. Lokale besturen kunnen ook opdrachten geven op dit contract via eigen dienstbevelen, op hun eigen budget, via eigen oplevering... De verschillende deelopdrachten moeten uitgevoerd worden volgens de richtlijnen van AWV voor wat betreft minimale veiligheidseisen, minimale kwaliteitseisen, tekenregels, opmaak, enzovoort.

Bekijk de tabel met mogelijke opdrachten. Let op, dit is dus geen contract om verkeerstellingen te laten uitvoeren.

Sinds half april kan hierop besteld worden. Als jouw stad of gemeente of entiteit wil toetreden, moet AWV hier een toetredingsovereenkomst voor opstellen. Daartoe contacteer je Jeroen De Bruyne, specialist verkeerskunde bij AWV (jeroen.debruyne@mow.vlaanderen.be), met vermelding van je stad of gemeente, adres, en de persoon (en titel) die als gemachtigde de toetredingsovereenkomst zal tekenen.

Het contract loopt tot 16 april 2021 en kan jaarlijks verlengd worden tot maximaal 16 april 2024. Je kan te allen tijde toetreden.

We verwijzen in dit verband ook graag naar het onderzoek Fietscomfort VRI van Fietsberaad Vlaanderen.

Erwin Debruyne