Auteur:

Gepubliceerd op: 23-03-2020

Diverse lokale besturen die in de loop van dit eerste kwartaal van 2020 het basisbijdragepercentage van hun aanvullend pensioenstelsel wensen te verhogen, hebben de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid gecontacteerd. Ten gevolge de huidige crisis rond het coronavirus zal het praktisch niet mogelijk zijn voor de gemeenteraad of OCMW-raad om op korte termijn samen te komen. De bekrachtiging van een beslissing van het bestuur om de basisbijdrage te verhogen komt hierdoor in het gedrang.

De RSZ zal voor dit kwartaal - gezien de uitzonderlijke omstandigheden waarin we ons bevinden - dan ook enige flexibiliteit aan de dag leggen: beslissingen, genomen door het lokaal bestuur met akkoord van de vakoganisaties maar zonder bekrachtiging van de gemeente- of OCMW-raad, worden uitzonderlijk toch aanvaard opdat de bijdrageverhoging nog op 1 januari 2020 kan ingaan. Zodra de definitieve raadsbeslissing genomen is moet ze alsnog aan de RSZ worden toegestuurd via K12@rsz.fgov.be.

Het attest dat besturen moeten afleveren dat ze in orde zijn met de Wet van 30 maart 2018 moet bezorgd worden aan de financiële dienst van de Federale Pensioendienst via HB4@sfpd.fgov.be.

Marijke De Lange