Auteur:

Gepubliceerd op: 20-01-2023

AGODI publiceerde op 19 januari 2023 de cijfers over het aantal kleuters dat (on)voldoende aanwezig was tijdens het schooljaar 2021-2022. Bij de telling werd rekening gehouden met de coronamaatregelen.

Lokale besturen gaan hiermee aan de slag om hun kleuterparticipatiebeleid verder vorm te geven. Want iedere dag kleuteronderwijs telt! 

Op 2 februari 2023 licht AGODI via een Webinar de nieuwe cijfers toe. Inschrijven voor de Webinar “Kleuterparticipatie in cijfers” kan via de website van Vlaanderen.

Wat komt tijdens deze Webinar aan bod:

  • het regelgevend kader voor kleuterparticipatie
  • de aanwezigheidscijfers voor schooljaar 2021-2022
  • handvaten om aan de slag te gaan met de instrumenten voor samenwerking
  • antwoorden op veel gestelde vragen 

Raadpleeg voor de Webinar alvast jouw cijfers op de website

Heb je al een vraag? Stel deze meteen bij de inschrijving voor de Webinar. 

Sofie Verhaert