Publicatie SDG's in gemeentelijke internationale samenwerking'

Auteur:

Gepubliceerd op: 19-12-2019

Deze nieuwe publicatie schuift 40 voorbeelden naar voren van hoe jouw gemeente de SDG's kan integreren in haar internationale activiteiten. 

De publicatie heeft tot doel lokale overheden, en bij uitbreiding iedereen die op internationaal vlak samenwerkingen aangaat, te inspireren. De publicatie bevat ideeën en praktijken over hoe de SDG’s binnen internationale partnerschappen kunnen worden geïntegreerd, respectievelijk via sensibiliseringsactiviteiten, via beleidsoefeningen, via inhoudelijke vormgeving van het samenwerkingsprogramma of via werkbezoeken.

De inhoud werd aangeleverd door Vlaamse mondiale ambtenaren die stedenbanden wereldwijd in het hart dragen. Vele voorbeelden zijn dan ook in de eerste plaats van toepassing op stedenbanden. Toch zijn verschillende ideeën ook werkbaar in onder meer internationale netwerken, economische partnerschappen over de grenzen heen en internationale samenwerking door 4de pijlerorganisaties. 

Veel leesplezier!

Karlien Gorissen