Auteur:

Gepubliceerd op: 30-03-2021

De Vlaamse Regering heeft de subsidieregeling die de afgelopen maanden in het leven werd geroepen om de kosten die lokale besturen en lokale actoren maken om noodopvang te voorzien, verlengd tot eind juni.

De coronapandemie kan zorgen voor plotse sluitingen van opvanglocaties en scholen. Daarom kan het zowel tijdens een school- als tijdens een vakantieperiode nodig zijn om noodopvang voor schoolkinderen te voorzien. Onder bepaalde voorwaarden kan het lokaal bestuur beroep doen op een subsidie om deze noodopvang te bekostigen. De lokale besturen die noodopvang aanbieden, worden hiervoor gecompenseerd. De subsidie bedraagt 20 euro per effectief opgevangen kind voor de inzet van personeel (10 euro per halve dag) en 10 euro per effectief opgevangen kind voor de inzet of het veiligheidsonderhoud van de infrastructuur.

Lokale besturen kunnen nu ook een ouderbijdrage vragen voor noodopvang tijdens de vakantieperiodes, maar kunnen dan maar aanspraak maken op de helft van de subsidie. Tijdens de schoolperiodes (en dus ook in de week van 29 maart tot 2 april 2021) blijft noodopvang gratis tijdens de schooluren. 

Vooor meer info kan je hier terecht. Bij vragen kan je contact opnemen met stafmedewerker Sofie Delcourt.

Sofie Delcourt