Auteur:

Gepubliceerd op: 15-06-2021

De coronacrisis heeft het voorbije jaar duidelijk gemaakt dat de buurt waarin we wonen zeer belangrijk kan zijn voor de mensen. Investeren in een zorgzame buurt die aansluit in bij de huidige wensen en noden van mensen zal belangrijk zijn voor de toekomst. In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht lanceerde Minister Beke op 11 juni 2021 een projectoproep om gedurende 2 jaar minstens 100 zorgzame buurten een financiële impuls te geven. Het gaat over maximum 50.000 euro per jaar. 

De projecten lopen van 1 maart 2022 tot en met 29 februari 2024 en ook lokale besturen kunnen een projectvoorstel indienen. Hiervoor hebben ze de tijd tot maandag 8 november.

Mogelijke projectvoorstellen moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je werkt samen met alle netwerkpartners in het project op basis van de definities, visie en bouwstenen in het inspiratiekader zorgzame buurten. 
   
 • Je stelt een netwerk samen op basis van een buurtanalyse en elke netwerkpartner bevestigt zijn deelname via het formulier netwerksamenstelling. Een lokaal bestuur is altijd een betrokken netwerkpartner. Daarnaast bevelen we aan om de zorgraad van de eerstelijnszone te betrekken in je netwerk. 
   
 • Je neemt deel aan intensieve begeleiding, kennisdeling en intervisie die de Koning Boudewijnstichting aanbiedt en coördineert. 
   
 • Je deelt informatie met het oog op kennisuitwisseling en intervisie (Koning Boudewijnstichting) en wetenschappelijk onderzoek (Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). 
   
 • Je communiceert met de naam en de huisstijl die het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aanreikt. 

Voor meer informatie over zorgzame buurten, kan je terecht op de toegespitste pagina op het VVSG-Kennisnetwerk. De projectoproep zelf kan je hier naslaan.

Dany Dewulf