Auteur:

Gepubliceerd op: 11-03-2021

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht maakt Vlaams minister Bart Somers, bevoegd voor het Binnenlands Bestuur, 4 miljoen euro vrij voor de realisatie van 'wijkverbeteringscontracten'.

Elk wijkverbeteringscontract kan maximaal rekenen op een projectsubsidie ten belope van 800.000 euro. Deze oproep loopt tot 10 juli 2021. Er wordt een eigen inbreng gevraagd van minstens 20%.

Een wijkverbeteringscontact is een engagementsverklaring waarbij verschillende actoren (lokaal, bovenlokaal en Vlaams) de gemeenschappelijke uitdaging aangaan om problematieken in kwetsbare wijken aan te pakken en deze engagementen vervolgens omzetten in concrete acties.

De focus ligt op:

 • afgebakende wijken,
 • met hardnekkige en onderling verweven uitdagingen maar ook kansen, bijvoorbeeld op het vlak van het samenleven, de veiligheid,  de gezondheid, de economie, het wonen en/of infrastructurele uitdagingen.  

Tot de mogelijkheden behoren:

 • (het bestuderen van de mogelijkheid tot) regelluwe zones,
 • experimentenregelgeving,
 • vernieuwende ICT-oplossingen,
 • kleinschalige infrastructuurwerken,
 • enz.

Budget en looptijd

 • Elk wijkverbeteringscontract kan maximaal rekenen op een projectsubsidie ten belope van 800.000 euro. Het totaalbudget bedraag 4.000.000 euro.
 • Er wordt een eigen inbreng gevraagd van minstens 20%.
 • De duurtijd van het wijkverbeteringscontract is maximaal vier jaar. Als de wijkverbeteringscontracten van start gaan op 1 januari 2022 hebben deze dus maximaal een looptijd tot en met 31 december 2025. 
 • De aanwending van de subsidie kan betrekking hebben op personeelsmiddelen, werkingsmiddelen, middelen voor studies en onderzoek. De subsidie kan in beperkte mate aanvullend ingezet worden voor kleinschalige investeringen in publieke infrastructuur, voor maximaal 20 percent van de totale subsidie.

Beoordelings- en beslissingsprocedure 

 • Een jury van deskundigen beoordeelt de aanvraag voor het wijkverbeteringscontract.
 • De Vlaamse regering neemt, rekening houdend met het gemotiveerd advies van de jury, een beslissing over de wijkverbeteringscontracten en de toekenning van de subsidies.

Meer info en aanvraagformulier

Sabine Van Cauwenberge