Auteur:

Gepubliceerd op: 18-06-2021

Agentschap Wonen Vlaanderen lanceerde recent een tweede projectoproep voor het bouwen, kopen, renoveren en inrichten van (al dan niet verplaatsbare) noodwoningen. Net als bij de voorgaande oproep maakt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele tot 50% cofinanciering beschikbaar.

Gemeenten of OCMW’s kunnen een projectvoorstel indienen via een digitaal aanvraagformulier tot 30 september 2021. Een samenwerking met andere lokale besturen, een provinciebestuur of welzijnsvereniging is daarbij ook mogelijk.

De Vlaamse cofinanciering betreft een investeringssubsidie. Kosten die in aanmerking komen zijn dus de ‘kosten voor de bakstenen’, voor aankoop, renovatie, bouw, de verwerving van het zakelijk recht en de inrichting. De projectoproep biedt dus zeker de kans om extra noodwoningen te realiseren of een aantal noodzakelijke opfrissingen en renovaties te doen. De projectoproep zelf verduidelijkt wat concreet in rekening kan worden gebracht.

Personeels- en werkingskosten, beheerskosten, kosten verbonden aan de huur van een woning of de jaarlijkse vergoeding voor een zakelijk recht komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Voor de noodzakelijke woonbegeleiding is dus ook geen financiering voorzien. Nochtans is een goede doorstroming naar een noodwoning sterk afhankelijk van de begeleiding. Die begeleiding is erg tijdsintensief en vergt dus ook een substantiële personeelskost, voor meerdere jaren.

Meer informatie over deze projectoproep is te vinden op de website van Agentschap Wonen Vlaanderen.

Joris Deleenheer