Auteur:

Gepubliceerd op: 08-03-2021

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceert een projectoproep om steden en gemeenten te ondersteunen in de aanpak van radicaliserings- of polarisatieproblematieken. De oproep richt zich op het versterken van de lokale regiefunctie door hun netwerken uit te bouwen en door de mogelijkheid te bieden om gericht in te spelen op lokale pijnpunten. Hierbij kan het een meerwaarde zijn om de krachten te bundelen en een samenwerking aan te gaan met verschillende steden en gemeenten.

Initiatiefnemers die willen intekenen, kunnen gedurende 1 jaar een beroep doen op projectsubsidies. Afhankelijk van beschikbare middelen op de begroting, heeft de minister de intentie om de projectsubsidie driemaal te verlengen. Voor deze projectoproep is een subsidie-enveloppe van 1.500.000 euro beschikbaar.

Per gemeente of samenwerking van gemeenten kan maximaal 60.000 euro per jaar worden aangevraagd. De gevraagde middelen moeten in de aanvraag voldoende verantwoord worden en er moet een cofinanciering van 20 procent voorzien worden, waar enkel mits grondige motivatie van kan worden afgeweken

Voor meer informatie over de oproep kan je terecht op de koepelwebsite radicalisering-polarisering. Indien je vragen hebt bij de projectoproep, kan je hiervoor contact opnemen met silke.verspecht@vlaanderen.be.

Maarten De Waele