Auteur:

Gepubliceerd op: 17-12-2020

De Koning Boudewijnstichting nam al verschillende initiatieven om de digitale toegang voor kwetsbare doelgroepen te bevorderen. Personen met een laag inkomen in België krijgen het vaakst te maken met digitale uitsluiting. 34% onder hen heeft geen toegang tot internet en 69% van hen beschikt niet over de nodige digitale vaardigheden om online te participeren. Niet-EU migranten, en in het bijzonder vrouwen, lopen het grootste risico op armoede en sociale uitsluiting in België (47,8%) en vormen de bevolkingsgroep met het grootste risico op digitale uitsluiting.

De Stichting gaat nu bijkomend projecten ondersteunen die de toegang tot internet en online informatie voor nieuwkomers vergemakkelijkt en die ernaar streven hun digitale vaardigheden beter te ontwikkelen.

Wat?

  • Het moet gaan om concrete projecten die focussen op nieuwkomers die digitaal uitgesloten zijn, met een bijzondere aandacht voor vrouwen in een kwetsbare positie (alleenstaande vrouwen, vrouwen die migreerden via gezinshereniging).
  • Projecten kunnen focussen op digitale toegang (internet voorzien, aankoop materiaal), ontwikkeling van digitale vaardigheden, een communicatieaanbod op maat of een combinatie van deze componenten van digitale inclusie.

Voor wie?

• Een kandidaatsdossier mag worden ingediend door organisaties met een sociaal doel, die gevestigd zijn in België en in contact staan met nieuwkomers.
• Ook lokale besturen komen ook in aanmerking voor deze oproep, maar worden aangemoedigd om een samenwerking aan te gaan met sociale organisaties.

Welke steun?

  • Voor deze oproep is een totaal budget beschikbaar van 400.000 euro. De geselecteerde organisaties ontvangen een financiële steun van maximaal 20.000 euro.
  • Een aanzienlijk deel van de financiële steun moet worden besteed aan de begeleiding van nieuwkomers.
  • Geselecteerde projecten kunnen gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod van Digit 1-2-3. Dit platform leidt medewerkers en vrijwilligers van organisaties op tot ‘digitale inclusie-begeleiders’. In zijn vormingen helpt het platform begeleiders om de juiste aanpak voor hun doelgroep te bepalen en biedt tips & tricks aan in hoe mensen beter te begeleiden bij hun eerste digitale stapjes.

Timing?

  • Uiterste datum voor het indienen van de kandidaatsdossiers: 25 februari 2021 vóór middernacht.
  • Bekendmaking van de selectie: tweede helft van april 2021.

Meer info

Sabine Van Cauwenberge