Auteur:

Gepubliceerd op: 14-03-2023

Het ING Fonds voor Duurzame Gebouwen lanceerde een projectoproep voor het vergroenen van gevels van voor het publiek toegankelijke gebouwen. Voor alle projecten samen wordt een bedrag van minimum 300.000 euro ter beschikking gesteld, met een maximum van 100.000 euro per project. Met deze oproep wil men een bijdrage leveren om de lucht in de steden te verbeteren, het stedelijk hitte eiland effect te beperken en de natuur terug te brengen in de stad om zo het welzijn van de bewoners te verbeteren en gebouwen een positieve bijdrage te laten leveren voor het milieu. Een project kan worden ingediend door elke, openbare of particuliere, organisatie in een gebouw waar vaak publiek komt of dat voor het publiek toegankelijk is, zoals gemeentehuizen, rust- en verzorgingstehuizen, sportcentra, culturele centra, bibliotheken, gemeenschapscentra…

Een project indienen kan tot 8 juni. Bekijk de selectiecriteria en de uitgebreide toelichting bij de procedure op de KBS-website.

Leen Van der Meeren