Auteur:

Gepubliceerd op: 20-07-2021

Eerder dit jaar lanceerde Minister van Samenleven Bart Somers een projectoproep om de regierol van steden en gemeenten te versterken binnen het preventiebeleid inzake radicalisering en polarisatie. Gezien de beschikbare budgetten niet werden opgebruikt, wordt een tweede projectoproep gelanceerd voor lokale besturen om hun netwerken uit te bouwen en de mogelijkheid te bieden om gericht in te spelen op bepaalde pijnpunten die zich lokaal voordoen. 

De oproep staat open tot uiterlijk 1 oktober, tot 10 uur. Initiatiefnemers vullen het aanvraagformulier in samen met het bijhorende financieel sjabloon en bezorgen dit aan Silke Verspecht. Steden en gemeenten die reeds op basis van de eerste ronde een subsidie ontvangen, kunnen geen aanvraag meer indienen.

Meer informatie over de projectoproep is terug te vinden op de portaalsite preventie gewelddadige radicalisering en polarisatie van het Agentschap Binnenlands Bestuur

Maarten De Waele