Auteur:

Gepubliceerd op: 14-07-2020

Sinds 2008 nodigt Infopunt Publieke Ruimte lokale en bovenlokale overheden, ontwerpbureaus en private ontwikkelaars uit om projecten in te zenden voor het jaarlijkse praktijkboek Publieke Ruimte en de gelijknamige onderscheiding. Vanaf dit jaar wordt de oproep opgesplitst in twee categorieën: ‘projecten met stedelijk karakter’ en ‘projecten met landelijk karakter’.
 
Van woonstraat tot tijdelijke ruimte, van stationsomgeving tot stadspark, van bedrijventerrein tot recreatiedomein: alle recente realisaties kunnen meedingen naar de Prijs Publieke Ruimte 2021. Projecten kunnen worden voorgedragen voor opname in het praktijkboek Publieke Ruimte door inzending van een kandidaatdossier. De projectoproep Publieke Ruimte 2021 wordt afgesloten op 30 september 2020.
 
Alle informatie kan je raadplegen op de officiële pagina.

Xavier Buijs