Auteur:

Gepubliceerd op: 13-05-2019

Om lokale besturen te inspireren en ondersteunen lanceert Diverscity LaboLokaal. Met dit project willen we innovatieve HRM-projecten, oftewel een lokale labo's, bij besturen stimuleren.

Elk deelnemend bestuur krijgt een financiële ondersteuning (€ 5.000) om samen met een externe expert en enkele collega-besturen te werken rond één van de vijf onderstaande thema’s.

  • Digitale geletterdheid en E-inclusie
  • Aanwerving van medewerkers met een arbeidsbeperking en re-integratie van langdurig zieken
  • Omgaan met veranderingen in de organisatie
  • Opleiden van interne taalcoaches
  • Aangepaste wervings- en selectieprocedures in functie van diversiteit

Voor elk van de vijf thema’s gaat Diverscity, aan de hand van de geselecteerde projectvoorstellen, op zoek naar een geschikte partner.

Deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag: 15 juni 2019.

Nele De Cat