Auteur:

Gepubliceerd op: 02-12-2020

Het onafhankelijk kennis- en expertisecentrum Kind & Samenleving dat de positie van kinderen en jongeren in de samenleving wil versterken, biedt een participatietraject met kinderen of tieners aan bij het ontwerp van een sociaal woonproject.

Om de kijk en noden van jongeren te integreren in het ontwerp van het project, kan de gemeente, de huisvestingsmaatschappij of andere lokale actoren en betrokkenen bij het project intekenen op een projectoproep tot en met 11 februari 2021.

Vijf projecten zullen worden geselecteerd waarbij ontwerpoplossingen voor sociale huisvesting ontwikkeld worden samen met kinderen of tieners. Tijdens het traject worden aanbevelingen en ontwerpprincipes geformuleerd om de publieke en semi-publieke ruimte van het woonproject kindgerichter te maken. In 2022 worden de overkoepelende inzichten van alle trajecten gebundeld in een publicatie en verspreid.

Joris Deleenheer