Gepubliceerd op: 14-05-2019

De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 22 maart 2019 om het Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) tot eind 2023 verder te zetten.  Het PIO ondersteunt de publieke sector bij het ontwikkelen, uittesten en aankopen van innovatieve oplossingen voor de problemen en uitdagingen waar ze voor staan.

De Vlaamse overheid lanceerde in maart een nieuwe oproep voor projectvoorstellen in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Dat programma biedt je de kans duurzame en innovatie oplossingen te laten ontwikkelen of aan te kopen voor de problemen en/of uitdagingen die zich in jouw publieke organisatie stellen. 

De eerste indienperiode voor PIO in 2019, afgesloten op 14 juni, leverde 29 nieuwe voorstellen voor innovatietrajecten, waarvan 7 van lokale besturen. Opnieuw een mooi resultaat. Begin september gaat PIO met de geselecteerde projecten aan de slag.

Voor wie de juni-deadline niet kon halen, is er een tweede indiendatum voorzien op 13 december. Tijd genoeg dus om je voorstel goed uit te werken en later aan PIO te bezorgen.

Informatie over de oproep vind je op http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/oproep-tot-projectvoorstellen.