Auteur:

Gepubliceerd op: 09-10-2019

Met het Project 'Maak Tijd Vrij' wil De Ambrassade aantonen dat vrije tijd voor jongeren die door omstandigheden in een voorziening voor bijzondere jeugdzorg verblijven zeer waardevol is. Daarom ging het team van de Ambrassade tussen augustus 2018 en november 2019 actief op zoek naar mogelijkheden voor duurzame bruggen tussen jeugdwerk en jeugdhulp. Ze gingen aan de slag in 10 steden en gemeenten, organiseerden vormingen, een masterclass, ze gingen op studiereis naar Nederland en ze ontwikkelden ondersteunend materiaal. Met dit project vraagt De Ambrassade aan schepenen, jeugdambtenaren, jeugdwerkers, jeugdwelzijnswerkers, begeleiders in voorzieningen en hun directeurs om tijd vrij te maken voor het thema.

Onderzoek

Uithuisplaatsing, langdurige opvang of leven in een voorziening heeft een grote impact op het leven van eenjongere. Kinderen en jongeren komen (nood)gedwongen in residentiële voorzieningen terecht om begeleiding en ondersteuning te krijgen, maar een leven in zo een residentiële voorziening is niet meteen 'normaal'. Zo blijkt uit het onderzoek 'Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen, persoonlijke ruimte of hulpverleningsruimte? (2016)'. 

Recht op vrije tijd

Net deze jongeren hebben nood aan een leuke, passende en uitdagende vrijetijdsbesteding. Meer nog, ze hebben er recht op. Vrije tijd voor een jongere zorgt niet alleen voor plezier en ontspanning, maar je ontdekt en ontwikkeld er talenten en competenties, je oefent sociale vaardigheden, bouwt een sociaal netwerk uit en maakt vriendschappen.

Samenwerken

Hoewel kinderen en jongeren hier nood aan hebben, blijft de deelname voor kinderen en jongeren in een voorziening aan jeugdwerk en ruimere vrijetijdsactiviteiten beperkt. Er zijn zelden een structurele samenwerkingen met vrijetijds- en jeugdwerkorganisaties. Net naar die samenwerkingen ging De Ambrassade op zoek met het project ‘Maak Tijd Vrij’. 

Inspiratiedag

Wil je mee nadenken over wat jij kunt doen? Wil je te weten komen welke voordelen er zijn aan het verbinden van jeugdhulp en jeugdwerk? En hoe je daar werk van kan maken? Dan mag je de inspiratiedag Maak tijd vrij op 5 november niet missen. 

Chris Peeters