Auteur:

Gepubliceerd op: 14-10-2021

In mei 2020 ging het Project Cyberveilige Gemeenten van start, een samenwerking met minister Bart Somers, het Agentschap Binnenlands Bestuur, Audit Vlaanderen en Digitaal Vlaanderen, om lokale besturen te wapenen tegen de reële dreiging die cybercriminaliteit met zich meebrengt. Vanuit de VVSG willen we nu kijken hoe de 3 luiken binnen dit project ervaard worden door onze leden, maar ook of er nog bijkomende ondersteuningsnoden zijn waarrond we zouden kunnen werken. Hoe meer input van lokale besturen, des te beter we onze rol als belangenbehartiger voor dit thema kunnen invullen. 

Wil je ons helpen om de huidige iniatieven te evalueren en in kaart te brengen welke andere noden lokale besturen ervaren op het gebied van cyberveiligheid? Vul dan snel deze korte enquête in (maximum 5 minuten invultijd).

 

Wat extra context...

 

Zoals hierboven vermeld, bestaat het Project Cyberveilige Gemeenten uit 3 luiken:

  1. De ontwikkeling van een Cybersecurity Toolkit, met leidraden, sjablonen en instrumenten waar lokale besturen kosteloos gebruik van kunnen maken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over een sjabloon business continuïteitsplan, een register om cyberincidenten te beoordelen en een checklist voor de crisisaanpak tijdens een cyberaanval. Een deel van de tools staat reeds online en eind 2021 zal de integrale toolkit beschikbaar zijn voor lokale besturen.
     
  2.  Het Traject Ethisch Hacken, waarbij ethische hackers van de Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST) in kader van hun opleiding de lokale IT-omgeving onder de loep gedurende minimaal 3 testdagen. Via diverse testen kijken ze in welke mate het lokaal bestuur kwetsbaar is voor cybercriminaliteit, om vervolgens hun aanbevelingen te bundelen in een bruikbaar rapport. Lees hier meer over het aanbod.
     
  3. Bewustmakings- en sensibiliseringssessies: Tenslotte worden in kader van dit project enkele sessies georganiseerd die lokale besturen informeren en inspireren. Drie sessies gingen onder tussen reeds door en zijn ondertussen ook te (her)bekijken op het VVSG-Kennisnetwerk. In 2022 kan je je bovendien verwachten aan een studiedag rond cyberveiligheid.

We zijn benieuwd hoe jullie deze 3 luiken beoordelen, maar ook of er nog andere cyberveiligheidsnoden zijn waarvoor jullie ondersteunen zoeken. Vul dus zeker de enquête in, zodat we jullie zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in jullie cybermaturiteit- en weerbaarheid.

Tomas Coppens