Auteur:

Gepubliceerd op: 30-04-2020

Eerder informeerden wij al over de beslissing van de Vlaamse regering op initiatief van minister Somers om 2 miljoen euro vrij te maken voor de cyberveiligheid van de lokale besturen.

Op 30 april volgde de beslissing over de besteding van die middelen en de lancering van het programma cyberveilige gemeenten.

Minister Somers wil de lokale besturen ondersteunen om de risicobeheersing op het vlak van informatieveiligheid in de lokale besturen te maximaliseren door in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Het Facilitair Bedrijf en Audit Vlaanderen een aantal acties op te zetten. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit twee componenten: de uitwerking van een actieplan cyberveiligheid onder coördinatie van de VVSG en een cofinancieringsbudget voor professionele ICT-veiligheidsaudits.

Cofinanciering voor professionele ICT-veiligheidsaudit

Er wordt cofinancieringsbudget van 2 miljoen euro voorzien om de lokale besturen aan te moedigen een professionele ICT-veiligheidsaudit te laten uitvoeren. Dit kan in de vorm van een basisaudit of een meer uitgebreide audit op maat van het lokale bestuur. Lees hier meer over dit unieke aanbod.

De VVSG werkt bovendien de komende twee jaar volgende initiatieven uit:

Traject ethisch hacken in lokale besturen

Howest en VVSG slaan de handen in elkaar en bieden steden en gemeenten de kans om in het najaar ethische hackers in te schakelen in het lokaal bestuur. In het najaar komt een groepje studenten langs bij het bestuur. De studenten testen niet alleen de IT-systemen en -toepassingen in de gemeente op zwakheden en verbeterpunten, maar onderzoeken ook mogelijke zwakheden in processen en het gedrag op de werkvloer. Het resultaat is een verslag op maat van jouw lokaal bestuur, met heldere aanbevelingen hoe je de cyberveiligheid in jouw gemeente nog kan verbeteren. Bovendien krijg je de kans om een student een inkijk te geven hoe een lokaal bestuur functioneert en draag je op die manier een steentje bij aan de leerervaring van toekomstige cyberspecialisten. Het is mogelijk om het aanbod ethisch hacken in te bedden in een ruimer traject met de professionele ICT-veiligheidsaudit van het Raamcontract Audit Vlaanderen. Er is echter geen verplichting om dit ethische hacking-aanbod te combineren met een ICT-veiligheidsaudit. Meld je nu aan.

De ontwikkeling van een digitale toolkit cyberveiligheid

Er bestaat vandaag al heel wat informatie over cyberveiligheid (leidraden, sjablonen, infomateriaal...) dat mogelijks nuttig kan zijn voor lokale besturen. Die informatie zit echter versnipperd bij veel verschillende organisaties en is niet altijd op maat van het lokaal bestuur. VVSG zal samen met experten die informatie verzamelen, analyseren, aanpassen waar mogelijk op maat van de lokale besturen en samenbrengen in één digitale toolkit. Voor dit project zal een taskforce worden opgericht van een kleine groep experten van lokale besturen die hier actief zullen rond werken.

Informeren en sensibiliseren via events

VVSG zal in samenwerking met partners werk maken van enkele boeiende inspiratie- en vormingsessies om besturen te informeren en sensibiliseren over het thema. De aankondiging van deze events gebeurt via de VVSG-communicatiekanalen.

Lees hier meer over het volledige project 

Nathalie Dumarey