Auteur:

Gepubliceerd op: 19-01-2021

Vorige zomer lanceerde ESF-Vlaanderen specifiek voor lokale besturen een projectoproep voor proeftuinen rond ‘sociale netwerken en participatie voor inburgeraars’. Dinsdag 19 januari gaf ministers Somers de aftrap van de eerste bijeenkomst van het Lerend Netwerk.

De proeftuinen kaderen in de beslissing van de Vlaamse regering om een vierde pijler aan het inburgeringstraject toe te voegen: sociale netwerking en participatie. Deze vierde pijler wil de participatie van nieuwkomers aan onze samenleving verhogen en hun sociaal netwerk versterken. Sociale netwerking en participatie kan op verschillende manieren worden versterkt: via buddywerking, stage, introductie in vrijwilligerswerk, taalstages, kennismakingstraject cultuur-, jeugd-, sportvereniging, woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, buurtwerking.

Ondertussen zijn er 26 projecten geselecteerd waarbij er in totaal 55 gemeenten betrokken zijn. De proefprojecten zijn gestart op 1 januari 2021 en lopen tot en met juni 2022. Aansluitend op deze projectoproep financiert ESF-Vlaanderen een procesbegeleiding door het HIVA-KU Leuven om de proeftuinen te ondersteunen, kennisdeling te stimuleren en expertise voor de invulling van de vierde pijler inburgering op te bouwen en te verspreiden. Ook de VVSG zal deze project- en procesbegeleiding nauw opvolgen in het kader van de verdere implementatie van deze proeftuinen in het nieuwe decreet en de verdere ondersteuning van de gemeenten hiervoor.

Benieuwd welke OCMW’s en gemeenten deel uit maken van de proeftuin? Je vindt ze hier terug, een korte beschrijving van elk project vind je op de website van ESF-VLaanderen.

Sabine Van Cauwenberge