Auteur:

Gepubliceerd op: 21-05-2019

Op 17 mei verscheen het BVR over de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolomgevingen in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit voorziet in een subsidie voor de gemeenten voor projecten die gericht zijn op de beveiliging van een schoolomgeving door kleine ingrepen.

Het besluit bepaalt de voorwaarden, de uitgaven die in aanmerking voor de subsidie kunnen komen, het bedrag van de subsidie en de modaliteiten van de subsidieaanvraag.

De subsidie per schoolomgeving bedraagt maximaal € 25.000 en maximaal 50 % van de uitgaven die voor subsidie in aanmerking komen. De gemeente dient de subsidieaanvraag in bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en bevat minstens de informatie bepaald door dit besluit.

Voor de grotere projecten gericht op de beveiliging van schoolbuurten waarbij de schooltoegang maximaal 200 m van de gewestweg ligt, blijft de bestaande regelgeving gelden.

Erwin Debruyne