Auteur:

Gepubliceerd op: 10-05-2022

Op 6 mei heeft de Vlaamse Regering een subsidie goedgekeurd voor de huisartsenkringen en Domus Medica om een preventief zorgaanbod voor de Oekraïense ontheemden te organiseren.

De preventie van infectieziekten en vaccinatie bij de Oekraïense ontheemden verdient zeker onze aandacht. Voor tuberculose, poliomyelitis, mazelen, COVID-19, difterie, tetanus, kinkhoest en hepatitis A is er ofwel een hogere incidentie, ofwel een lagere vaccinatiegraad in vergelijking met de Vlaamse bevolking. Al deze aandoeningen zijn meldingsplichtige ziekten en deels ook ziekten waarvoor de vaccinatie opgenomen is in het Vlaams vaccinatieprogramma.

Vluchtelingen uit Oekraïne passeren niet via het klassieke Fedasil-circuit. Aangezien de vluchtelingen in alle Vlaamse steden en gemeenten worden opgevangen, moeten de acties ter preventie van infectieziekten op decentraal niveau georganiseerd worden. Dit gebeurt best zo kort mogelijk nadat de vluchtelingen in de steden en gemeenten worden opgevangen. 

De operationele uitwerking van dit preventieve pakket behoort toe aan de huisartsenkringen in samenspraak met de zorgraad in hun eerstelijnszone en de lokale besturen. Vlaanderen voorziet in een algemeen kader en in extra budgettaire middelen.

Domus Medica, het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) hebben een ondersteuningsaanbod uitgewerkt.

 

Webinar over preventie zorgaanbod

Op 10 mei kregen de huisartsenkringen, zorgraden en lokale besturen meer toelichting over het algemene en financiële kader, de lokale organisatie, het ondersteuningsaanbod en medische aandachtspunten.

Je kan de opname van het webinar en de bijhorende presentatie terugvinden op de webiste van het agenschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen

 

 

 

Veerle Cortebeeck