Politiezone

Auteur:

Gepubliceerd op: 17-04-2019

Sinds oktober hebben Vlaamse lokale politiezones de mogelijkheid om gebruik te maken van een digitaal loket van het Agentschap Binnenlands Bestuur om hun besluitenlijsten aan bestuurlijk toezicht te bezorgen. Vanaf 1 januari 2019 moeten de politiezones hun besluitenlijst doorgeven via dit loket, binnen 10 dagen nadat ze genomen zijn. De lokale beheerder kent de rechten tot het loket toe.

Let wel, het betreft enkel een digitaal loket voor het Vlaams toezicht op de politiezones. Sinds het voorjaar van 2013 geldt enkel nog een algemeen Vlaams toezicht op de besluitenlijst. Daarnaast blijft een algemeen en een bijzonder specifiek federaal toezicht gelden op besluiten van de politieraad en sommige besluiten van de gemeenteraad betreffende de lokale politiezone, binnen 20 dagen nadat ze genomen zijn. Voor dat laatste blijft de briefwisseling per post gebeuren.

Meer informatie over dit loket

Tom De Schepper