Auteur:

Gepubliceerd op: 11-02-2021

Velen kijken reikhalzend uit naar een actuele visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Die is cruciaal om een antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen waarvoor we staan. Hoewel het de bedoeling is om in de loop van dit jaar een ontwerptekst klaar te hebben, laat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen nog even op zich wachten.

Dit belette de Vlaamse overheid echter niet om samen met verschillende gemeenten alvast een reeks pilootprojecten op te starten die het hoofd trachten te bieden aan prangende ruimtelijke vraagstukken. Deze pilootprojecten zijn een concrete vertaling van de strategische visie die reeds werd goedgekeurd door de vorige Vlaamse regering, waar onder andere de bouwshift toebehoort.

Ondertussen kan je de resultaten van de 17 bovenvermelde pilootprojecten raadplegen op de website van het Departement Omgeving. Het gaat hier onder meer over een innovatief parkeerbeleid (Geetbets), wegwijzer ruimte (Vilvoorde), gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (Hoogstraten) en intergemeentelijke iGECORO (Zoutleeuw-Geetbets-Linter).

Xavier Buijs