Fraudegevoelige sector

Auteur:

Gepubliceerd op: 10-05-2019

Artikel 36, § 4, van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 en artikel 44, § 4, van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren van 18 juni 2017 bevatten specifieke verplichtingen voor de controle van de prijzen voor de opdrachten voor werken en diensten in een fraudegevoelige sector.

Dit wordt overigens ook aangegeven in punt 8 van de gidsen omtrent de strijd tegen de sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

De betrokken sectoren worden in de tabel achter deze link vermeld.

Petra Dombrecht