Gepubliceerd op: 17-06-2021

De Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid reikt al meer dan twintig jaar de prijs uit voor de overheidsmanager van het jaar. Door de aanhoudende coronacrisis werd geen ‘overheidsmanager van het jaar' verkozen in 2020. Maar voor 2021 zal wel een overheidsmanager bekroond worden.

In november 2021 kiest de raad van bestuur van het VVBB de laureaat voor dit jaar. Daarvoor gaat men op zoek naar mogelijke laureaten in de ruime publieke sector. Van klassieke administraties binnen alle overheidsniveaus tot bijzondere korpsen als leger en politie, agentschappen, overheidsbedrijven en gerelateerde sociale en culturele instellingen.

Kandidaturen indienen kan tot en met zondag 12 september 2021. Belangrijk hierbij is wel dat het niet de bedoeling is dat een overheidsmanager binnen je lokaal zichzelf voorstelt. De academici uit de raad van bestuur maken een dossier per kandidaat via een informatieronde, om uiteindelijk te komen tot een finale shortlist die voorgelegd wordt aan de jury.

Ken je iemand binnen jouw lokaal bestuur - of een andere stad, gemeente, politiezone,... - die deze mooie titel verdient? Stuur dan tegen 12 september een kort CV door (maximum één pagina) en geef per relevant criterium uit de onderstaande lijst aan waarom je kandidaat voldoet aan deze criteria.

Overzicht van de beoordelingscriteria voor Overheidsmanager 2021

 1. De kandidaat heeft sterke kwaliteiten als bruggenbouwer: hij of zij kan verschillende maatschappelijke belanghebbenden en belangstellenden verenigen.
   
 2. De kandidaat is in de organisatie een netwerkleider: hij of zij kan in de organisatie teams leiden en inspireren en deze teams beter doen samenwerken.
   
 3. De kandidaat heeft een grote politieke sensitiviteit: hij of zij kan zich inleven in de positie van politici en kan onafhankelijk en strategisch meedenken met leidende politici.
   
 4. De kandidaat kan, samen met anderen, een strategie ontwikkelen. Hij of zij kan op de langere termijn denken en de strategie daarop richten.
   
 5. De kandidaat heeft ingrijpende veranderingstrajecten in zijn of haar organisatie of sector gerealiseerd. In deze trajecten speelde hij of zij een leidende rol. Deze veranderingen zijn in grote mate gerealiseerd en hun effecten zijn zichtbaar.
   
 6. De kandidaat is een inspirerend manager en zet managementinstrumenten in, op het vlak van personeel, financiën, ICT en communicatie. Hij of zij kent de mogelijkheden en de beperkingen van deze instrumenten en maakt van instrumenten geen doel op zich.
   
 7. De kandidaat inspireert medewerkers door zijn of haar houding, inhoudelijke visie en persoonlijkheid.
   
 8. De kandidaat geeft blijk van een sterke ‘public service motivation’: hij of zij is overtuigd van het belang van een sterke publieke sector maar combineert dat met een kritische houding over de eigen organisatie en over de rol van de overheid.
   
 9. De kandidaat toont een sterk ethisch bewustzijn: de publieke waarden en de publieke verantwoordelijkheid van een ‘public servant’ staan voorop. De kandidaat staat als persoon voor deze waarden en draagt deze waarden ook uit in de organisatie.
   
 10. De kandidaat heeft, indien geconfronteerd met een crisissituatie, zijn/haar organisatie met de nodige kunde en leiderschap succesvol door de crisis geloodst.