Auteur:

Gepubliceerd op: 10-02-2020

Elk jaar worden de minimale en maximale variabele afvalbelastingen die lokale besturen mogen aanrekenen voor onder andere huisvuil en grofvuil, geïndexeerd. In 2020 blijven de tarieven evenwel gelijk aan die van 2019. Raadpleeg de meest recente tarieven.

De regels over gemeentelijke afvalbelastingen staan in het Vlarema, uitvoeringsbesluit van het Materialendecreet. Zo moeten gemeenten het principe ‘de vervuiler betaalt’ toepassen bij het aanrekenen van de kosten aan de burger. Bijlage 5.1.4 van het Vlarema bevat minimale en maximale belastingtarieven voor huisvuil en grof vuil. Daardoor moet de inzameling van grof vuil vanaf de eerste kilogram betalend zijn. Elk jaar indexeert OVAM deze tarieven. Gemeenten kunnen een afwijking op het maximumtarief voor huisvuil aanvragen als blijkt dat de werkelijke kosten hoger zijn.

Piet Coopman