Auteur:

Gepubliceerd op: 07-05-2020

Er is een oplossing in de maak voor steden en gemeenten die instaan voor de opvang van schoolkinderen na 15 mei. Zo zou de Vlaamse Regering de normen voor die opvang minder streng maken dan op school en zou ze ook een vergoeding voorzien voor lokale besturen van 30 euro per dag per kind. Er blijven wel heel wat vragen waarover de VVSG snel overleg wil. 

De VVSG is tevreden dat de Vlaamse overheid de scholen als eerste verantwoordelijke aanduidt en de extra kosten wil vergoedendie dit met zich meebrengt voor de lokale besturen. De VVSG wil nu wel zo snel mogelijk concrete duidelijkheid krijgen over het kader en de werkbare veiligheidsnormen. Steden en gemeenten zijn zeker bereid om oplossingen te zoeken, maar dit moet uiteraard op een veilige manier voor de kinderen, de ouders en de medewerkers. Het zal sowieso een hele klus zijn om honderdduizenden schoolkinderen op te vangen. Daarbij ook de vraag of de lokale besturen zelf voorrangsgroepen kunnen bepalen naar gelang van de beschikbare mogelijkheden? En of contactbubbels kunnen doorbroken worden?  

Eerder deze week gaven scholen aan dat ze de opvang niet zouden kunnen garanderen. VVSG gaf samen met haar partnerorganisatie OVSG aan dat steden en gemeenten wel oplossingen wilden zoeken,op voorwaarde dat de normen voor kinderopvang niet zo streng waren als op school en er ook over de financiële gevolgen kon worden gesproken. Daarop kwam de Vlaamse regering met een oplossing.

Nathalie Debast