SDG

Auteur:

Gepubliceerd op: 01-04-2020

De VVSG is op zoek naar creatieve medewerkers van lokale besturen die de digitale toegangspoort voor de informatie, procedures en diensten van de steden en gemeenten willen helpen vormgeven.

 

Single Digital Gateway

De Europese Commissie heeft op 12 december 2018 een verordening uitgevaardigd tot het oprichten van een digitale toegangspoort voor de burgers van de Europese Unie, ook wel de Single Digital Gateway (SDG) genoemd. De verordening dwingt overheden om de informatie en procedures van hun producten en diensten eenvoudig toegankelijk en digitaal beschikbaar te maken voor burgers en ondernemingen uit de Europese Unie.

Dat heeft uiteraard serieuze implicaties. Allereerst moeten álle Europese burgers en bedrijven op veilige en overzichtelijke manier digitaal toegang kunnen krijgen tot de diensten en producten van eender welke Europese overheid, dus ook lokale besturen. Daarnaast moet alles begrijpelijk zijn in een officiële taal van de Unie die door een zo groot mogelijk aantal grensoverschrijdende gebruikers grotendeels wordt begrepen. Concreet betekent dat dat deze informatie vertaald zal moeten worden naar het Engels.

 

Impact op lokale besturen

Aangezien de steden en gemeenten eveneens heel wat informatie, diensten en procedures aan de burgers aanbieden, moeten ook zij in de regel zijn met de nieuwe verordening. De deadlines daarvoor zijn 12 december 2022 (voor de informatieverplichting) en 12 december 2023 (voor de procedures). Als elk lokaal bestuur dat afzonderlijk zou doen, dan zouden de kosten om dat allemaal digitaal te maken én te vertalen naar het Engels de pan uit rijzen.

De verordening dwingt met andere woorden de lokale besturen tot samenwerken. De VVSG wil zich daarom de komende twee jaar engageren om deze samenwerking te faciliteren en om deze Europese regelgeving concreter te maken voor onze leden en te helpen met de uitwerking ervan. De SDG heeft bovendien veel raakvlakken met bestaande projecten rond digitale dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het burgerprofiel en de federale eBox. De VVSG wil zich daarom ook inzetten om samen met de lokale besturen op zoek te gaan naar schaalvergroting en efficiëntiewinst zodat we aanbevelingen kunnen formuleren die herbruikbaar kunnen zijn voor vele steden en gemeenten.

Daarvoor hebben we jouw hulp nodig!

 

Opstart werkgroep

De werkgroep Single Digital Gateway zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers uit een tiental lokale besturen. In een eerste fase zullen we via een digitaal platform zoveel mogelijk informatie en kennis rondom de SDG en digitale dienstverlening in het algemeen delen. Daarna zijn er dit jaar alvast drie overlegmomenten gepland met de werkgroep waarin we de diensten en procedures van elk van de deelnemende besturen in kaart zullen brengen en op zoek zullen gaan naar overeenstemmingen.

Deze vergaderingen gaan door op volgende data in Huis Madou (Bischoffsheimlaan 1-8, Brussel):

  • 22 juni 2020 van 10 tot 13 uur
  • 21 september 2020 van 10 tot 13 uur
  • 23 november 2020 van 13 tot 16 uur

Indien nodig zullen er in 2021 nog verdere overlegmomenten worden gepland. Als alles in kaart is gebracht, dan werken we samen aanbevelingen uit die de lokale besturen kunnen helpen om op een efficiënte manier te voldoen aan de verplichtingen van de SDG en delen we alle lessen die we hebben geleerd.

 

Oproep: neem deel!

  • Ben je medewerker van een lokaal bestuur met ervaring in digitale dienstverlening?
  • Heb je inzicht in de processen rond diensten en producten die jouw lokaal bestuur aanbiedt aan de burgers?
  • Kan jij je engageren om minstens twee jaar je schouders te zetten onder dit project door actief mee te denken en aanbevelingen uit te werken?
  • Ben je creatief en denk je graag out of the box?

Neem dan voor 24 april contact op met Jan Vanbockrijck, stafmedewerker digitale dienstverlening. jan.vanbockrijck@vvsg.be – 0474/912898

Bij de selectie van de kandidaten wordt gestreefd naar een zo divers mogelijke groep op basis van factoren zoals grootte van de gemeente, ligging en expertise. Ten laatste 4 mei krijg je van ons een seintje, hou in de tussentijd plaats in je agenda voor de overlegmomenten!

Jan Vanbockrijck