Auteur:

Gepubliceerd op: 23-07-2019

Overal groeit het besef dat lokale projecten broodnodig zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving. Klimaatverandering tegengaan, betere mobiliteit organiseren, anders gaan wonen en duurzamer consumeren: voor elk van deze thema’s is een lokale aanpak mogelijk en nodig.

Naast het goede idee en de juiste aanpak is ook financiering voor jouw project nodig. Daarom lanceren het Fonds Duurzame Materialen- en Energiebeheer en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen opnieuw samen een oproep voor lokale projecten , ‘Gemeente voor de Toekomst’. Lokale verenigingen (milieu, sport, cultuur…), jeugdbewegingen, lokale milieuraden, scholen, instellingen, maar ook buurtcomités of andere informele groepen kunnen zich kandidaat stellen. Lokale overheden kunnen zelf niet indienen, maar kunnen wel partner zijn bij een project.

Lees meer.

Veerle Cortebeeck