Auteur:

Gepubliceerd op: 25-06-2020

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers lanceert een oproep voor projecten die streven naar gelijke kansen voor iedereen in de samenleving. Hij trekt hiervoor €600.000 euro uit. Naast middenveldorganisaties, burgers en bedrijven, worden ook lokale besturen extra aangemoedigd om een gelijkekansenproject in te dienen.

Minister Bart Somers: “Lokale besturen vormen het meest nabije bestuursniveau. Ze staan dicht bij hun inwoners, ze kennen hun noden, maar ook hun potentieel. Vandaar dat bij deze projectoproep niet alleen het middenveld, maar ook steden en gemeenten worden aangemoedigd om een project in te dienen en zo een robuust lokaal gelijkekansenbeleid op poten te zetten.”

De focus van deze projectoproep ligt op:

  • ongelijkheden die hun oorsprong vinden in gendermechanismen of in iemands seksuele oriëntatie,
  • drempels die mensen met een handicap ervaren,
  • ook intersectionaliteit is een gunstige voorwaarde. Gelijke kansenprojecten die inzetten op meerdere kenmerken tegelijk, maken zo meer kans op ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan projecten op het kruispunt van gender en herkomst of seksuele diversiteit en leeftijd. 

Normaalgezien zouden er twee projectoproepen zijn in 2020, waarbij telkens €300.000 te verdelen valt. Door de coronacrisis is er maar één projectoproep, goed voor een totaalbedrag van €600.000. Aanvragers kunnen hun project indienen tot 1 oktober. Het Agentschap Binnenlands Bestuur zal de projecten selecteren en die ter goedkeuring voorleggen aan minister Somers. 

Neem zeker een kijkje naar de subsidiegids en het aanvraagformulier.

Sabine Van Cauwenberge