Auteur:

Gepubliceerd op: 24-07-2019

Wie? De Nederlandse ambassade kan Belgische instellingen financieel ondersteunen bij het presenteren of programmeren van Nederlandse kunstuitingen. Een subsidie wordt alleen verstrekt aan Belgische organisaties, niet aan individuele kunstenaars. 

Wat? Een project komt in aanmerking voor subsidiëring wanneer het een bijdrage levert aan de versterking van het culturele profiel van Nederland in België en de samenwerking tussen beide landen. Hoewel de subsidie voor alle culturele disciplines kan worden aangevraagd, wordt voorrang gegeven aan projecten m.b.t. de creatieve industrie, podiumkunsten, beeldende kunst en literatuur.
De volgende posten komen in aanmerking: reis- en verblijfkosten van Nederlandse deelnemers, communicatie en transport.

Wanneer? Dien je aanvraag vóór 31 augustus 2019 in. De subsidie is bedoeld voor projecten die starten tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019.

Meer informatie en het aanmeldformulier vind je op deze website

Hilde Plas