Auteur:

Gepubliceerd op: 06-10-2020

Wie investeert in nieuwe projecten rond groene warmte, restwarmte of warmtenetten kan steun aanvragen bij de Vlaamse Overheid tijdens de oproep van maandag 12 oktober tot dinsdag 10 november 2020.

Bij elke nieuwe ronde worden de ingediende investeringsprojecten beoordeeld en gerangschikt. Het beschikbare subsidiebedrag zal dan verdeeld worden over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de budgettaire enveloppe opgebruikt is. In totaal werd een subsidiebedrag van €3.066.000 voorzien voor projecten rond groene warmte en werd €7.160.000 uitgetrokken voor restwarmte en warmtenetten.

Voor meer info kan je terecht op de pagina van het Vlaams Energie Agentschap.

 

Kurt Schoonbaert