Auteur:

Gepubliceerd op: 05-06-2020

Minister Somers wil de lokale besturen ondersteunen in het voorkomen en aanpakken van cybercriminaliteit. Hij is hiervoor een samenwerking gestart met het Agentschap Binnenlands Bestuur, de VVSG, Het Facilitair Bedrijf, en Audit Vlaanderen voor het programma cyberveilige gemeenten.

Een van de acties die door de VVSG in samenwerking met het volledige ecosysteem wordt uitgewerkt, is de ontwikkeling van een digitale toolkit cyberveilige gemeenten.

Er bestaat vandaag al heel wat informatie over cyberveiligheid (leidraden, sjablonen, infomateriaal ...) die mogelijks nuttig kan zijn voor lokale besturen. Die informatie zit echter versnipperd bij veel verschillende organisaties en is niet altijd op maat van het lokaal bestuur. Hier willen we verandering in brengen. Dit met het doel om de lokale besturen te versterken in het voorkomen en aanpakken van cybercriminaliteit

De komende twee jaar zullen we samen met een taskforce van (ervarings)experten die informatie verzamelen, analyseren, aanpassen waar mogelijk op maat van de lokale besturen, en samenbrengen in één digitale toolkit. Waar nodig ontwikkelen we ook nieuwe bruikbare tools..

De taskforce is de spil van het project en bestaat uit een kleine groep (maximum 12) gedreven experten vanuit lokale besturen en externe experten.

We zijn op zoek naar een multidisciplinaire groep van experten uit lokale besturen met kennis/ervaring m.b.t. crisiscommunicatie, noodplanning, cyberveiligheid, IT of informatieveiligheid.
 

Wie zoeken we?

 • Je bent beleidsmaker of medewerker van een lokaal bestuur, intercommunale of autonoom gemeentebedrijf. Of je bent medewerker van een organisatie of kennisinstelling gespecialiseerd in cyberveiligheid m.b.t. lokale besturen.
 • Je hebt ervaring met crisiscommunicatie,  noodplanning of het voorkomen en aanpakken van cyberveiligheidsrisico’s bij lokale besturen.
 • Je wil eigen (praktijk)kennis delen en bent bereid om actief mee te werken in de taskforce,waarbij je mee bestaand materiaal gaat analyseren en de toolkit helpt ontwikkelen en vormgeven.
 • Je bent bereid om hiervoor de komende twee jaar regelmatig samen te komen met de taskforce (gemiddeld 8x/jaar al dan niet digitaal) en mee te werken op de digitale Teamsomgeving die voor dit project wordt opgezet.

 

De toolkit

Als deelnemer van de taskforce zit je mee aan het stuur voor de ontwikkeling van de digitale toolkit. Deze toolkit zal digitaal worden ontsloten en bevat minstens:

 • een digitaal draaiboek in geval van cybercriminaliteit: leidraden voor management, IT, communicatie, noodplanning …
 • bruikbare modellen (business recovery plan, crisiscommunicatieplan, noodplan, responsable disclosure policy …)
 • richtlijnen en checklists (SSD), organisatiebeheersing, cyberveilige organisatiecultuur …
 • een verzicht van organisaties, bedrijven … met aanbod voor lokale besturen
 • attractief digitaal infomateriaal voor het informeren/sensibiliseren/opleiden van de medewerkers in het eigen lokaal bestuur.

 

Waarom deelnemen?

 • Als lid van de taskforce zit je mee aan het stuur van dit project en kan je eigen accenten en noden van het eigen lokaal bestuur inbrengen;
 • Je maakt vanop de eerste rij kennis met boeiende tips, tricks en tools voor een sterk, cyberveilig lokaal bestuur.
 • Je krijgt de kans om jouw kennis en ervaringen te delen en uit te wisselen met andere geïnteresseerde, gedreven deelnemers.
 • Je kan mee jouw schouders zetten onder het ontwikkelen van ondersteuningsmateriaal voor alle lokale besturen en helpt zo een positieve impact creëren.
 • Je bouwt een netwerk uit van lokale politici, medewerkers en externen experten met expertise in crisiscommunicatie, cyberveiligheid, noodplanning …

 

Interesse?

Meld je dan nu aan via het online formulier! De taskforce wordt samengesteld op basis van profiel, ervaring en motivatie. We houden hierbij ook rekening met de multidisciplinariteit van de groep, de geografische spreiding en het profiel van steden en gemeenten.

Je aanmelden kan tot 26 juni. Begin juli selecteren we de deelnemers en contacteren we iedereen voor verdere afspraken en planning.

Nathalie Dumarey