Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2020

Naast de oproep van COVID-19-zomerscholen lanceert Minister Ben Weyts vandaag de oproep “Lezen op school” in het kader van taalstimulerende activiteiten Nederlands voor schoolgaande kinderen en jongeren in samenwerking met de plaatselijke bibliotheken.

Deze open oproep met uiterste indieningsdatum 12 juni 2020 beoogt duurzame samenwerkingsverbanden voor leesbevordering op school. Via de creatie van kwaliteitsvolle leesomgevingen wil dit traject werken aan leesomkadering, vakdidactiek en het stimuleren van een schoolbreed leesbeleid als onderdeel van het taalbeleid op Nederlandstalige scholen voor leerplichtige kinderen en jongeren. 

Het project loopt van 1 september 2020 tot 31 augustus 2022. 

  • De oproep heeft als finale doelgroep de leerlingen in alle basis- en secundaire scholen in zowel het gewoon als het buitengewoon onderwijs, op alle niveaus en in alle onderwijsvormen met inbegrip van (maar niet exclusief voor) leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen. 
     
  • De projectindieners zijn organisaties met bewezen ervaring op het vlak van leesbeleid binnen het onderwijs- en het culturele veld. Zij creëren samenwerkingsverbanden met en tussen actoren die een rol vervullen in effectief leesbeleid op school, waarbij de openbare bibliotheken een preferentiële partner zijn
Sabine Van Cauwenberge