Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2020

Naast het intiatief van de COVID-19-zomerschool lanceerde Minister van Onderwijs Ben Weyts vandaag ook de projectoproep langdurige taalstimulerende activiteiten Nederlands tijdens alle schoolvakanties en in de buitenschoolse opvang. Uiterste indieningsdatum is 12 juni. De projecten starten vanaf 20 juli 2020 en lopen tot 31 augustus 2022.

De oproep betreft de organisatie van andere taalstimulerende activiteiten Nederlands specifiek door lokale besturen in samenwerking met partners uit het onderwijs en de vrijetijdssector.

  • Deze activiteiten vinden plaats tijdens de zomervakantie en/of andere schoolvakanties en/of buiten de reguliere schooltijd op voorschoolse, naschoolse en/of buitenschoolse momenten en/of in het weekend. Regio’s waar kinderen minder in contact komen met het Nederlands, zoals de grootsteden en de Vlaamse Rand, krijgen bijzondere aandacht. 

  • De oproep richt zich naar lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als indienende organisatie.

  • Kleuterscholen, lagere scholen en secundaire scholen uit zowel het gewoon als het buitengewoon onderwijs, centra voor deeltijds beroepsonderwijs, Syntra-lesplaatsen, centra voor volwassenenonderwijs (cvo), centra voor deeltijds kunstonderwijs (dko), hogeronderwijsinstellingen, organisaties met ervaring op het vlak van taalstimulering Nederlands en organisaties met ervaring met de organisatie van activiteiten binnen de ruime vrijetijdssector en buitenschoolse opvanginitiatieven kunnen optreden als partnerorganisatie van de lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.  
Sabine Van Cauwenberge