Auteur:

Gepubliceerd op: 04-03-2021

Elk jaar betaalt Fost Plus per inwoner een halve euro aan het Vlaams Gewest om acties rond preventie en het beheer van verpakkingsafval te voeren. Het 'Werkplan Halve Euro' werd begin dit jaar goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Gemeenten en afvalintercommunale kunnen opnieuw subsidies aanvragen om projecten, acties en andere initiatieven te steunen van preventie en beheer van huishoudelijk verpakkingsafval. In 2021 wordt er voor zo’n projecten in totaal 150.000 euro vrijgemaakt. Dit jaar ligt de focus van zo’n projecten meer op preventie van verpakkingsafval.

Welke projecten kunnen een subsidie krijgen?

Elke proefproject dat betrekking heeft op verbetering van selectieve inzameling en/of preventie van verpakkingsafval. Ook projecten rond consumptie buitenshuis komen in aanmerking. Voorbeelden van projecten kunnen zijn:

  • project over inzet van herbruikbaar cateringmateriaal in samenwerking met lokale handelaars;
  • Vermindering van gebruik wegwerpflessen en stimuleren gebruik van herbruikbare fles door het in kaart brengen van locaties waar gratis of tegen kleine betaling kraantjeswater aangeboden wordt;
  • acties om de kwaliteit van de selectief ingezamelde stromen te verbeteren;
  • selectieve inzameling in openbare ruimte zoals op het strand en/of dijk;
  • aanpak moeilijke inzamelpunten door o.a. inzet van afvalstewards;

Hoeveel bedraagt de subsidie en welke kosten komen in aanmerking?

De financiële ondersteuning per project is beperkt tot maximaal 25.000 euro voor een gemeente en tot maximaal 50.000 euro voor een gemeente-overschrijdend project per jaar en dit voor maximaal 2 jaar. Alle materiaalkosten in kader van het project worden voor 100% terugbetaald, personeelskost wordt voor 50% ondersteund.

Hoe subsidie aanvragen?

Je kan het hele jaar projectsteun aanvragen door in een projectfiche jouw plan te omschrijven en te mailen naar plan@ovam.be. Maximaal twee maanden later kom je te weten of het project is weerhouden. Bij goedkeuring spreek je samen met Fost Plus en de OVAM de evaluatiemomenten, de evaluatievorm en de timing af. Een project start binnen de zes maanden na goedkeuring en duurt maximaal twee jaar. De belangrijkste richtlijnen om financiële ondersteuning te krijgen kan je terugvinden op de website van OVAM.

Loes Weemaels