selectieve inzameling speelpark

Auteur:

Gepubliceerd op: 16-03-2020

Elk jaar betaalt Fost Plus per inwoner een halve euro aan het Vlaams Gewest om acties rond preventie en beheer van verpakkingsafval te voeren. Het Werkplan halve euro werd begin maart goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Gemeenten en afvalintercommunale kunnen opnieuw subsidies aanvragen om projecten, acties en andere initiatieven te steunen van preventie en beheer van huishoudelijk verpakkingsafval. In 2020 wordt er voor zo’n projecten 250.000 euro vrijgemaakt. Daarnaast voorziet het plan opnieuw in ondersteuning voor lokale besturen bij de omschakeling naar duurzame evenementen.
 

Welke projecten kunnen een subsidie krijgen?

Elke proefproject dat betrekking heeft op verbetering van selectieve inzameling van verpakkingsafval. Ook projecten rond consumptie buitenshuis komen in aanmerking. Voorbeelden van projecten kunnen zijn:

  • specifieke communicatie die de sorteerboodschap verduidelijken voor diverse doelgroepen (toeristen, anderstalige nieuwkomers, …)
  • projecten die de resultaten van selectieve inzameling kunnen verbeteren
  • aanpak moeilijke inzamelpunten door bijvoorbeeld inzet van afvalstewards

Bij intercommunale Interza en IOK bijvoorbeeld, liep er een project om door middel van afvalstewards de hoeveelheid en zuiverheid van het ingezamelde pmd te verhogen. 
 

Hoeveel bedraagt de subsidie en welke kosten komen in aanmerking?

De financiële ondersteuning per project is beperkt tot maximaal 25.000 euro voor een gemeente en tot maximaal 50.000 euro voor een gemeente-overschrijdend project. Alle materiaalkosten in kader van het project worden voor 100% terugbetaald, personeelskost wordt voor 50% ondersteund.
 

Hoe subsidie aanvragen?

Je kunt het hele jaar projectsteun aanvragen door in een projectfiche jouw plan te omschrijven en de fiche te mailen naar plan@ovam.be. Maximaal twee maanden later kom je te weten of het project is weerhouden. Bij goedkeuring spreek je samen met Fost Plus en de OVAM de evaluatiemomenten, de evaluatievorm en de timing af. Een project start binnen de zes maanden na goedkeuring en duurt maximaal twee jaar.

De belangrijkste richtlijnen om financiële ondersteuning te krijgen kan je terugvinden op de website van OVAM

Loes Weemaels