Verpakkingsafval

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Elk jaar betaalt Fost Plus per inwoner een halve euro aan het Vlaams Gewest om acties rond preventie en beheer van verpakkingsafval te voeren. Het Werkplan halve euro werd begin april goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het plan bevat dit jaar ook specifieke ondersteuning voor lokale besturen in de omschakeling naar duurzame evenementen. Zo wordt er in kader van de nieuwe wetgeving rond cateringmateriaal een praktijkhandboek opgemaakt over de inzet van herbruikbare bekers en herbruikbaar cateringmateriaal.

Daarnaast kunnen gemeenten en afvalintercommunale opnieuw subsidies aanvragen om projecten, acties en andere initiatieven te steunen van preventie en beheer van huishoudelijk verpakkingsafval. In 2019 wordt er voor zo’n projecten 250.000 euro vrijgemaakt. 

Welke projecten kunnen een subsidie krijgen?

Elke proefproject dat betrekking heeft op verbetering van selectieve inzameling van verpakkingsafval. Ook projecten rond consumptie buitenshuis komen in aanmerking. Voorbeelden van projecten kunnen zijn:

  • specifieke communicatie die de sorteerboodschap verduidelijken voor diverse doelgroepen (toeristen, anderstalige nieuwkomers, …)
  • projecten die de resultaten van selectieve inzameling kunnen verbeteren
  • projecten rond selectieve inzameling van consumptie buitenshuis bijvoorbeeld selectieve inzameling in openbare ruimten, scholen, …
  • aanpak moeilijke inzamelpunten door bijvoorbeeld inzet van afvalstewards

Bij intercommunale Interza en IOK bijvoorbeeld, liep er een project om door middel van afvalstewards de hoeveelheid en zuiverheid van het ingezamelde pmd te verhogen. Bij Ecowerf loopt er een project om slapende aansluitingspunten aan te pakken.

Hoeveel bedraagt de subsidie en welke kosten komen in aanmerking?

De financiële ondersteuning per project is beperkt tot maximaal 25.000 euro voor een gemeente en tot maximaal 50.000 euro voor een gemeente-overschrijdend project. Alle materiaalkosten in kader van het project worden voor 100% terugbetaald, personeelskost wordt voor 50% ondersteund.

Hoe subsidie aanvragen?

Je kunt het hele jaar projectsteun aanvragen door in een projectfiche jouw plan te omschrijven en de fiche te mailen naar plan@ovam.be. Maximaal twee maanden later kom je te weten of het project is weerhouden. Bij goedkeuring spreek je samen met Fost Plus en de OVAM de evaluatiemomenten, de evaluatievorm en de timing af. Een project start binnen de zes maanden na goedkeuring en duurt maximaal twee jaar.

Dit zijn de belangrijkste richtlijnen voor financiële ondersteuning.