Auteur:

Gepubliceerd op: 10-06-2020

Verschillende universiteiten (UGent, UAntwerpen, VUB en Toronto), Mobiel 21 en het Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseren een onderzoek naar vervoersarmoede in België. Dat doen ze door middel van een vragenlijst, gericht aan mensen die zich minstens twee dagen per week niet verplaatsen. 

Een online vragenlijst is niet altijd het meest geschikte instrument is om vervoersarmen te bereiken, maar met de huidige beperkte tijd en budget wil deze vragenlijst een mooie aanzet zijn voor een eerste stap in een verder proces. Dankzij de academische ondersteuning kan de beleidsvoorbereidende waarde om vervoersarmoede effectiever aan te pakken verhoogd worden. Daar werkt ook de VVSG naderhand graag aan mee.

De bevraging loopt van 9 juni tot 6 juli (maar kan eventueel verlengd worden). Invullen duurt 10-15 minuten. 
Gemeenten en andere relevante stakeholders worden gevraagd deze vragenlijst zo ruim mogelijk te verspreiden.

Link naar het onderzoek: https://move.ugent.be/vervoerskansen
Link naar een inleidende tekst: https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/onderzoek-vervoersarmoede 

Erwin Debruyne