Gepubliceerd op: 30-11-2021

Gezocht: steden en gemeenten die willen werken rond regulitis en andere drempels bij vrijwillig engagement van jongeren.

Het expertisecentrum sociale innovatie van de Vives Hogeschool lanceert een oproep om te participeren in een onderzoeks- en begeleidingstraject rond regulitis. In een vijftal co-creatieve sessies - begeleid door de projectonderzoeker - verkennen ze de problematiek, de specifieke drempels en zoeken ze naar mogelijke oplossingen. Ze volgen hierbij de logica van het design thinking model.

Het doel is te komen tot innovatieve actie(s) om (specifieke) regulitis aan te pakken binnen je stad of gemeente. Men richt zich tot vertegenwoordigers van lokale besturen, jeugdraad, lokale jeugdbewegingen en -verenigingen, en jeugdsector in het algemeen. Met extra aandacht voor het betrekken van kwetsbare doelgroepen.

De timing gebeurt in overleg met alle actoren. Men wil wel zo snel als mogelijk van start gaan, met de kick-off in januari/februari en de slotsessie in april/mei.

Wil jouw lokaal bestuur graag instappen in dit boeiende traject of zijn er nog enkele openstaande vragen? Neem dan zeker contact op met projectonderzoeker Bert Hauspie (056 27 05 76).