Auteur:

Gepubliceerd op: 30-04-2020

Vele besturen hebben recent hun ambities uitgedrukt om hun openbare verlichting te verledden tegen 2030. We merken echter dat er nog nood is aan informatie-uitwisseling rond openbare verlichting, gezien de actuele evoluties in het regeerakkoord en de klimaatambities die vele steden en gemeenten zich stellen in het kader van het burgemeestersconvenant.

Om in nauwe dialoog de verdere evoluties rond openbare verlichting mee te volgen wordt een netwerk openbare verlichting opgestart, een samenwerking tussen Fluvius en de VVSG. Het overleg is vooral gericht op informatiedeling met steden en gemeenten over openbare verlichting, alsook om vanuit die informatiedeling behoeften over ontwikkelingen inzake openbare verlichting te capteren.

Het netwerk kan concreet instaan voor

  • Informatieverstrekking van technische voorschriften
  • Informatieuitwisseling van technologische evoluties
  • Informeren over evoluties in de wetgeving en op het vlak van LUCI(lighting Urban Community International), subsidiering van projecten ...
  • ...

Dit alles vanuit de vragen, zoals: Wat zijn noden en behoeften bij steden en gemeenten? Hoe kunnen we problemen oplossen? Welke zaken moeten op beleidsniveau aangepakt worden? Het netwerk zal in functie van de behoeften en de urgentie van de thema’s een drietal keer per jaar samenkomen.

Deelnemen? Meld je aan

Het streven is om een 10 à 15-tal ambtenaren uit voortrekkersteden en -gemeenten in het netwerk te hebben, die vooral als klankbord willen fungeren en hun kennis en ervaring willen delen met alle Vlaamse steden en gemeenten.

Hierbij doen we een oproep naar kandidaten voor deelname aan dit netwerk. Ben je actief begaan met de ontwikkelingen rond openbare verlichting? Geef dan zeker je kandidatuur voor deelname door aan patrick.dellaert@vvsg.be (GSM 0477 619322).

Patrick Dellaert