Auteur:

Gepubliceerd op: 12-06-2019

In 2017 maakte de Vlaamse overheid via het klimaatfonds een eerste keer middelen vrij voor CO2-reducerende maatregelen in schoolgebouwen. Dit jaar is dat opnieuw het geval. Naast het deeltijds kunstonderwijs komen deze keer ook de andere niveaus in aanmerking. Verder blijven de voorwaarden gelijk: 50% subsidiëring, maximaal 250.000 euro per dossier, maximaal één dossier per instellingsnummer. De aanvraag moet ten laatste op 1 oktober ingediend zijn. De ontvankelijke dossiers worden gerangschikt volgens de mate waarin ze bijdragen tot een reductie van CO2. Bij gelijke reductie krijgen de dossiers van het niet-leerplichtonderwijs voorrang.

De concrete toezegging is voorzien tegen het einde van het jaar. Meer informatie op www.agion.be of via schoolgebouwen@ovsg.be.

Pieter Plas