Auteur:

Gepubliceerd op: 10-02-2021

De beweging naar één woonmaatschappij is een grote evolutie in het sociaal woonlandschap. De VVSG vindt het positief dat de Vlaamse Regering het initiatief om het werkingsgebied van de woonmaatschappij vorm te geven bij de lokale besturen legt. De afbakening van een werkingsgebied gaat immers verder dan uitwisseling van woningen. Het gaat ook over de vraag met welke andere gemeenten men wil werken aan sociaal woonbeleid in de toekomst, en welke linken en afstemming er te maken zijn met andere beleidsdomeinen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welzijn, dak- en thuisloosheid, armoedebeleid, ruimtelijke ontwikkeling, …

De afbakening van het werkingsgebied van de woonmaatschappij kan dus ook impact hebben op samenwerkingen in de toekomst. Overleg met de andere gemeenten in de regio is niet alleen aangewezen, maar vaak ook noodzakelijk, aangezien ongeveer 90% van de gemeenten moet samenwerken met buurgemeenten om te komen tot een woonmaatschappij van minimaal 1000 huurwoningen. Vaak is het burgemeesteroverleg een geschikt forum om deze oefening te starten en op te starten.

Op het terrein kent deze oefening verschillende snelheden. Sommige gemeenten nemen de koe bij de horens, anderen nemen een eerder afwachtende houding aan, om verschillende redenen. Zo blijkt dat nog niet elke gemeente (of groep van gemeenten) een contactpersoon doorgegeven heeft aan de Vlaamse overheid. In de brief die elke burgemeester eind oktober heeft ontvangen, werd dit gevraagd, om zo de communicatie tussen de ondersteunende diensten en administratie vlot te laten verlopen. Het doorgeven van een contactpersoon kan nog steeds op woonmaatschappij@vmsw.be

Meer informatie over de woonmaatschappij vind je op het kennisnetwerk van VVSG of via de stafmedewerker.

Joris Deleenheer