Survey gemeentemonitor

Auteur:

Gepubliceerd op: 12-09-2019

Met de gemeente- en stadsmonitor brengt het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de staat van elke gemeente of stad in Vlaanderen in beeld. De indicatoren (in totaal 200) die het ABB daarvoor gebruikt, komen voor een groot deel (meer dan 80) voort uit een grootschalige bevraging bij de inwoners van elke Vlaamse gemeente of stad. Die bevraging of survey peilt naar de tevredenheid, het gedrag en de participatie van inwoners. Een nieuwe bevragingsronde van ABB in alle Vlaamse gemeenten en steden start eind maart 2020. Het projectteam van de gemeente- en stadsmonitor wil nu graag de lokale partners inschakelen om de vragenset te optimaliseren en versterken. De input van lokale besturen helpt nieuwe trends en ontwikkelingen in kaart te brengen, en helpt de vragenlijst voor de 13 centrumsteden (stadsmonitor) en die voor de 287 gemeenten en steden (gemeentemonitor) te harmoniseren.

De lokale partners worden uitgenodigd op twee thematische consultatiemomenten om input en feedback te geven:
•    dinsdag 22 oktober 2019: bespreking van de rubrieken buurt & gemeente/stad, wonen, mobiliteit en milieubewust handelen;
•    donderdag 24 oktober 2019: bespreking van de rubrieken leven in je gemeente/stad, betrokkenheid bij je gemeente/stad, sociale contacten & participatie, zorg & gezondheid.

Telkens vanaf 10.00 uur in het Herman Teirlinckgebouw (Brussel), met broodjeslunch tot 14.00 uur.
Schrijf je in voor 30 september als jij (of een collega) kan deelnemen. Je mag begin oktober een concrete insteek van de vragenset verwachten.

Als je er niet bij kan zijn, dan kan je jouw suggesties, bedenkingen aan ABB bezorgen via dit formulier. Ze worden dan meegenomen bij de concretisering van de survey gemeente-stadsmonitor 2020.

Vragen? Mail naar gemeente-stadsmonitor@vlaanderen.be

Pieter Plas