Auteur:

Gepubliceerd op: 20-03-2020

Veel gemeenten en kerkbesturen moeten geplande gesprekken over een gezamenlijke kandidaatstelling voor een haalbaarheidsonderzoek voor de her-/nevenbestemming van een parochiekerk annuleren. Hierdoor kan de uiterste datum om in te dienen (21 april) eventueel niet gehaald worden.

Het Projectbureau stelt voor dat gemeenten en kerkbesturen die zich in deze situatie bevinden uiterlijk tegen 15 april contact nemen met projectbureau@herbestemmingkerken.be. Op basis van de lokale situatie en stand van zaken kunnen dan bilateraal andere afspraken gemaakt worden omtrent hun (eventuele) kandidaatstelling.

Xavier Buijs