Auteur:

Gepubliceerd op: 07-03-2023

Stad Halle zoekt medewerkers van lokale besturen die de gemeente- en stadsmonitor na publicatie willen duiden voor het eigen bestuur met behulp van Power BI.  

In 2021 heeft Stad Halle de stadsmonitor geanalyseerd met Power BI. Dit leidde tot een aantal interessante resultaten. Ze hadden toen nog geen ervaring met Power BI, maar hebben sindsdien heel wat inzichten vergaard over hoe ze dat in de toekomst nog beter kunnen aanpakken. 

Stad Halle vindt het belangrijk om snel de resultaten van de stadsmonitor te kunnen duiden. Bij publicatie van de monitor volgen vaak veel vragen van bestuurders en collega’s. De standaardrapporten die samen met de monitor gepubliceerd worden, zijn daarvoor -omwille van verschillende redenen- te beperkt:

  • Geen eigen selectie van benchmarkgemeenten mogelijk 
  • De hoeveelheid indicatoren bemoeilijkt een snelle analyse 
  • Moeilijke verwerking (vb. in een presentatie) 
  • Moeilijk nader te duiden zonder opzoekwerk (vb. welke vraag werd er precies in de survey gesteld?) 

Stad Halle wil hierover graag in gesprek gaan met andere steden en gemeenten. Naast onderling inzichten delen, kan op die manier ook werk bespaard worden: 

  • De data (klaarmaken voor) inlezen en modelleren hoeft maar één keer te gebeuren, en dan kan iedereen ermee aan de slag. 
  • Typegrafieken moeten maar één keer gemaakt worden, enkel de gemeente en de indicator van keuze varieert. 

Wil jouw stad of gemeente hieraan meewerken? Neem dan contact op met Ward Kerckhof via ward.kerckhof@halle.be 

Dorothee De Ganck