Auteur:

Gepubliceerd op: 02-10-2020

Vlaamse lokale besturen kunnen nog tot 30 november 2020 hun input delen met de Europese Commissie over leven op het platteland en de aspecten die essentieel zijn voor de welvaart daar. De Europese Commissie wil op basis van alle voorstellen en ideeën een langetermijnvisie ontwikkelen voor de Europese plattelandsgebieden.

De bevraging richt zich op alle mogelijke actoren. Het is aangewezen dat gemeenten ook hun uitdagingen met betrekking tot het platteland overmaken aan de commissie. In de input mag zeker ook helder aan bod komen dat lokale besturen belangrijke actoren zijn om deze uitdagingen aan te pakken. Zo bestaat de kans dat toekomstige Europese programma's exttra kansen zullen bieden voor landelijke gemeenten.

De consultatie zal onder meer ingaan op de behoeften van plattelandsgebieden, hetgeen deze gebieden nu zo aantrekkelijk maakt en wat de toekomst is van het platteland en de bestuurlijke organisatie ervan.

Alle info over en de vragenlijst van deze consultatie is te vinden op de website van de Commissie. 

Christof Delatter