Auteur:

Gepubliceerd op: 18-12-2020

Capelo staat voor 'Carrière Publique Electronique - Elektronische Loopbaan Overheid'.  Capelo is de databank die de elektronische loopbaangegevens van personeel uit de overheidssector, inclusief de gegevens van de contractuele personeelsleden, verzamelt en beheert. Met loopbaangegevens worden de prestaties en afwezigheden, wedden en weddenbijslagen en vereiste diploma’s bedoeld.

De gegevens die in deze databank opgeslagen worden, vormen de basis voor het elektronische pensioendossier, dat tijdens de hele loopbaan geactualiseerd wordt. Deze databank is dus onmisbaar voor de Federale Pensioendienst (FPD) om pensioenramingen te maken, de vroegste pensioendatum te berekenen en het pensioenbedrag te bepalen. De medewerker kan zijn loopbaangegevens, pensioendatum en pensioenraming raadplegen via mypension.be.

De Federale Pensioendienst laat weten dat er in Capelo diploma's verschijnen die niet ingevoerd mogen worden. Een foutief ingevoerd diploma kan grote invloed hebben op de pensioenrechten van het personeelslid. 

De Federale Pensioendienst roept de overheidswerkgevers op om de diploma's nauwgezet in te voeren volgens de instructies van de FPD. Zo mogen graduaatsopleidingen of HBO5-opleidingen verpleegkunde (90-120 studiepunten) bijvoorbeeld niet ingevoerd worden, ook al was dat een voorwaarde voor aanwerving of benoeming als gegradueerde verpleegkundige. 

Marijke De Lange